Solidaritate pentru Delta Dunării

Azi 21 septembrie a fost organizat de către Mişcarea Ecologista din Moldova un marş de protest şi pichetarea Ambasadei Ucrainei in Republica Moldova privind construcţia unui nou canal prin Delta Dunării.

solidaritate pentru Delta DunariiLa acest protest s-au solidarizat oameni de ştiinţă: ecologişti, economişti, istorici de asemenea au venit reprezentanţi a numeroaselor ONG de mediu din intreaga Moldovă: SalvaEco, Lupii, Rural 21, Muza, Generaţia Pro, Renaşterea, EcouriNistrene, Noua Generaţie, Mărinimie, Familie Sănătoasă etc., studenţi a diverselor instituţii de invăţămant numărul cărora a atins 250 persoane.
Toţi au zis un NU categoric construcţiei canalului Bastroe. Vorbitorii au adus la cunoştinţă publicului larg informaţii privind importanţa Deltei Dunării şi efectul distrugător al canalului Bastroe asupra mediului inconjurător.
Pe parcursul desfăşurării protestului preşedintele MEM (Mişcarea Ecologista din Moldova) Alecu Reniţă şi Dl. Bobeică Valentin, membru MEM au fost invitaţi la convorbire cu reprezentanţii ambasadei Ucrainei in Moldova. Ambasadorul Ucrainei a făcut referii la un set de documente ce autorizează construcţia canalului Bastroe printre care a fost menţionată şi expertiza Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, fapt ce motivează Guvernul Ucrainei de a continua lucrările de construcţie.
Delta Dunării este o rezervaţie biosferică luată sub patrimoniul UNESCO. Aici se intalnesc cele mai mari colonii de păsări acvatice dintre care unele sunt incluse in Cartea Roşie Europeană, sunt expuşi pericolului peştii din Delta ce vin in apele Dunării in fiecare primăvară pentru a depune icre.
Prin aceste acţiuni autorităţile Ucrainene nu doar distrug mediul dar şi incalcă un şir de convenţii Europene la care Ucraina face parte, printre care Convenţia Ramsar privind protecţia zonelor umede, Convenţia Aarhus participarea publicului la luarea deciziilor etc.
Acest proiect se va răsfrange şi asupra Republicii Moldova ducand la scăderea resurselor acvatice din sudul Moldovei.
Indiferent de amplasarea geografică un dezastru ecologic se răsfrange asupra intregului ecosistem planetar ? PENTRU MEDIU NU EXISTA HOTARE
Prin acest protest comunitatea ecologică din R.Moldova s-a solidarizat cu acţiunile de protest ce se desfăşoară in intreaga Europă, mottoul fiind ?Solidaritate pentru Delta Dunării?

Preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova dl. Alecu Reniţă a incheiat pichetarea Ambasadei Ucrainei cu următorul mesaj: ?Noi nu aşteptăm nici o medalie din partea Guvernului Ucrainei, noi aşteptăm doar stoparea construcţiei canalului Bastroe ?

SalvaEco
GreenMedia