Republica Moldova studiază experienţa Cehiei în domeniul Comerţului Electronic

ReprezentanA*?ii Republicii Moldova vor putea analiza la faA*?a locului legile Cehiei despre documentele electronice A*Y”i semnA”ftura digitalA”f A*Y”i sA”f ia cunoA*Y”tinA*?A”f de aplicarea acestor acte normative A~?n sfera comerA*?ului. Acest lucru l-a relevat pentru agenA*?ia INFOTAG Maria Najmanova, directorul Comitetului pentru simplificarea procedurii A~?n comerA*?ul internaA*?ional FITPRO de la Camera de Economie a Cehiei.

Potrivit afirmaA*?iilor sale, luA~?nd cunoA*Y”tinA*?A”f de experienA*?a Cehiei A*Y”i a altor A*?A”fri, A~?n procesul aplicA”frii unor astfel de legi, adoptat recent, Republica Moldova va putea evita greA*Y”elile cu care s-au confruntat A*?A”frile Uniunii Europene.

A~Z(ntr-o A*Y”edinA*?A”f de lucru care a avut loc joi la Camera de ComerA*? A*Y”i Industrie (CCI) A*Y”i la care au participat A*Y”i experA*?i cehi, Gheorghe Cucu, preA*Y”edintele CCI, a menA*?ionat cA”f “dacA”f Republica Moldova nu va implementa A~?n timpul apropiat practica comerA*?ului electronic, A~?ntreprinzA”ftorilor autohtoni le va fi tot mai greu sA”f-A*Y”i comercializeze produsele”.

INFOTAG precizeazA”f: Legea cu privire la documentul electronic A*Y”i semnA”ftura digitalA”f A*Y”i Legea cu privire la comerA*?ul electronic au fost adoptate de Cehia A~?n anii 2000-2001. A~Z(n prezent, documentele electronice se folosesc A~?n Cehia la bA”fnci, A~?n instituA*?iile de conducere de stat, A~?n A~?ntreprinderile industriale, companiile provideri, A~?n Republica Moldova, ambele legi au fost adoptate A~?n toamna anului 2004. Comitetul pentru simplificarea procedurii A~?n comerA*?ul internaA*?ional a fost A~?nfiinA*?at A~?n anul 1979 A~?n fosta Cehoslovacie. A~Z(n prezent, aceastA”f organizaA*?ie se numeA*Y”te FITPRO.