BSA (Business Software Alliance) vine în Chişinău

 • Beneficiază de consultanţă în domeniul programelor de calculator din partea experţilor BSA, chiar la sediul tău !
 • Poţi primi răspunsuri despre licenţierea programelor de calculator şi pirateria software.
 • Campania se va derula pe parcursul lunilor octombrie-noiembrie 2007 în municipiul Chişinău şi Bălţi.
 • Suna la BSA Hotline (022) 542 742 şi află mai multe informaţii despre programul „BSA vina în oraşul tău”.


Administrarea licenţelor software

Ghid practic
Cine este responsabil pentru legalitatea programelor instalate?
BSARăspunderea juridică (administrativă, penală şi civică) pentru instalarea şi utilizarea programelor de calculator în cadrul unei societăţi revine administratorului societăţii respective. În cazul în care compania are în organigramă o structură specializată pentru achiziţionarea, instalarea şi utilizarea programelor de calculator, atunci răspunderea juridică va reveni şefului acestui departament sau persoanei care are înscrise în fişa postului atribuţii legate de instalarea şi utilizarea programelor pentru computere (de exemplu IT manager, şeful oficiului de calcul, administrator de reţea etc). Legislaţia Republicii Moldova prevede şi răspunderea penală a persoanelor juridice pentru încălcarea drepturilor de autor asupra programelor de computer. Din punct de vedere civil, întotdeauna compania va răspunde pentru despăgubirile solicitate de titulari de drepturi de autor asupra programelor de calculator, lezaţi prin încălcarea dispoziţiilor legate aplicabile în materie, alături de răspunderea persoanei fizice (administratorului sau a angajatului societăţii).

Încălcarea drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator

 • Încălcarea drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator reprezintă infracţiune, potrivit legii, antrenând răspândirea penală a celor care se fac vinovaţi de astfel de fapte;
 • De exemplu, în ceea ce priveşte utilizarea de software fără licenţă, legea prevede că reprezintă infracţiune însuşirea dreptului la paternitate sau alte încălcări a dreptului de autor realizate prin reproducerea integrală sau parţială, modificare, comercializare, închiriere, importare, exportare ş.a. şi se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la 3 la 5 ani sau cu amendă penală sau muncă neremunerată în folosul comunităţii.
 • Titularii drepturilor încălcate pot solicita repararea prejudiciului cauzat potrivit normelor legale, inclusiv repararea daunelor morale. În schimbul pretenţiilor de reparare a daunelor sau percepere a veniturilor titularii pot pretinde o compensaţie bănească de până la 500 000 lei.
 • Potrivit art. 185 cod penal, pentru încălcarea drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator, persoanele juridice pot fi sancţionate cu amendă penală de la 40 000 lei pana la 200 000 lei. Suplimentar se poate aplica pedeapsă complementară în formă privării de dreptul de a exercita o anumită activitate pentru o perioadă de la 1 la 5 ani. Pentru încălcări deosebit de grave, persoana juridică poate di lichidata.

Care sunt cele mai întâlnite forme de piraterie software?

 • Utilizarea unui număr de programe mai mare decât cel permis de licenţa acordată de producătorul-titular de drepturi de autor, cu sau fără consimţământul sau ştiinţa managementului.
 • Producerea şi sau comercializarea de discuri optice contrafăcute
 • Comercializarea de PC-uri cu software instalat fără licenţă (hard-disk loading)
 • Pirateria pe Internet

Care sunt consecinţele pirateriei software?

 • Introducerea în reţeaua organizaţiei a unor programe incompetente şi sau care pot conţine viruşi
 • Lipsa suportului tehnic
 • Imposibilitatea de a primi versiuni superioare (upgrade)
 • Investigaţii juridice care pot duce la condamnare persoanelor fizice la pedepse de până la 5 ani privaţiune de libertate şi la condamnarea persoanei juridice la amendă penală de până la 200 000 lei cu privarea dreptului de a desfăşura anumite genuri de activitate pentru o perioadă de până la 5 ani sau la lichidarea persoanei juridice
 • Plata unor despăgubiri importante
 • Pierderea prestigiului companiei sau a persoanei implicate

Informaţii practice

 • Implementaţi un sistem de gestionare a programelor pentru calculator utilizate în cadrul instituţiei dumneavoastră realizaţi periodic un inventar analiză a programelor instalate şi a licenţelor deţinute
 • Centralizarea procesului de achiziţie în acest fel primiţi condiţii mai avantajoase de la producători şi veţi avea o standardizare a resurselor IT; cumpăraţi software numai de la dealeri cu o reputaţie bună
 • Desemnaţi o persoană responsabilă pentru achiziţionarea şi gestiunea programelor pentru calculator în conformitate cu legea
 • Redactaţi un regulament intern referitor la regimul instalării, descărcării şi utilizării de software în interiorul instituţiei dumneavoastră
 • În cazul descoperirii de programe instalate fără licenţă, procedaţi la ştergerea imediată a acestora sau la achiziţionarea licenţelor necesare
 • Întocmiţi o fişa a fiecărui calculator, conţinând programele instalate de conducerea instituţiei, semnată atât de angajatul care utilizează calculatorul respectiv, cât şi de un reprezentant al instituţiei; nu le permiteţi angajaţilor să încarce programe de pe Internet, fără avizul departamentului IT

Răspunsurile la cele mai frecvente întrebări primite la BSA Hotline ar putea să vă ofere informaţii suplimentare, de care aveţi nevoie

Cum pot sa fac o verificare internă eficientă?

 • Verificaţi periodic toate calculatoarele companiei şi faceţi o listă a programelor instalate şi a deţinătorilor de drepturi de autor;
 • Instrumente electronice de verificare a programelor instalate se pot descărca gratuit şi folosi de la http://www.bsa.org/usa/antipiracy/Free-Software-Audit-Tools.cfm
 • Comparaţi lista programelor instalate cu cea a licenţelor achiziţionate

Poliţia are dreptul să mă controleze? BSA?

 • Potrivit legislaţiei Republicii Moldova verificarea legalităţii respectării drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator este pusă în sarcina AGEPI şi a poliţiei. BSA acordă asistenţă de specialitate şi sprijin acolo unde este cazul şi i se acordă autorităţile competente

Ce trebuie să arăt în cazul unui control?

 • Situaţiile pot fi diferite de la caz la caz: în principiu dumneavoastră trebuie să puteţi prezenta licenţele în original şi copii după facturile de achiziţie
 • Pentru eventualitatea unui control, păstraţi la fiecare punct de lucru cel puţin copii ale licenţelor programelor pentru calculator utilizate, împreună cu copii ale facturilor sau a altor documente de achiziţie

Ce este BSA?

 • BSA (Business Software Alliance) este o asociaţie mondială a producătorilor de software, cu sediul la Washington, care are ca unic obiectiv combaterea pirateriei software. Mai multe informaţii despre BSA puteţi afla dacă vizitaţi www.bsa.org