BSA (Business Software Alliance) vine în Chişinău

 • Beneficiază de consultanţă în domeniul programelor de calculator din partea experÅ£ilor BSA, chiar la sediul tău !
 • PoÅ£i primi răspunsuri despre licenÅ£ierea programelor de calculator ÅŸi pirateria software.
 • Campania se va derula pe parcursul lunilor octombrie-noiembrie 2007 în municipiul ChiÅŸinău ÅŸi BălÅ£i.
 • Suna la BSA Hotline (022) 542 742 ÅŸi află mai multe informaÅ£ii despre programul „BSA vina în oraÅŸul tău”.


Administrarea licenţelor software

Ghid practic
Cine este responsabil pentru legalitatea programelor instalate?
BSARăspunderea juridică (administrativă, penală şi civică) pentru instalarea şi utilizarea programelor de calculator în cadrul unei societăţi revine administratorului societăţii respective. În cazul în care compania are în organigramă o structură specializată pentru achiziţionarea, instalarea şi utilizarea programelor de calculator, atunci răspunderea juridică va reveni şefului acestui departament sau persoanei care are înscrise în fişa postului atribuţii legate de instalarea şi utilizarea programelor pentru computere (de exemplu IT manager, şeful oficiului de calcul, administrator de reţea etc). Legislaţia Republicii Moldova prevede şi răspunderea penală a persoanelor juridice pentru încălcarea drepturilor de autor asupra programelor de computer. Din punct de vedere civil, întotdeauna compania va răspunde pentru despăgubirile solicitate de titulari de drepturi de autor asupra programelor de calculator, lezaţi prin încălcarea dispoziţiilor legate aplicabile în materie, alături de răspunderea persoanei fizice (administratorului sau a angajatului societăţii).

Încălcarea drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator

 • ÃŽncălcarea drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator reprezintă infracÅ£iune, potrivit legii, antrenând răspândirea penală a celor care se fac vinovaÅ£i de astfel de fapte;
 • De exemplu, în ceea ce priveÅŸte utilizarea de software fără licenţă, legea prevede că reprezintă infracÅ£iune însuÅŸirea dreptului la paternitate sau alte încălcări a dreptului de autor realizate prin reproducerea integrală sau parÅ£ială, modificare, comercializare, închiriere, importare, exportare ÅŸ.a. ÅŸi se pedepsesc cu privaÅ£iune de libertate de la 3 la 5 ani sau cu amendă penală sau muncă neremunerată în folosul comunităţii.
 • Titularii drepturilor încălcate pot solicita repararea prejudiciului cauzat potrivit normelor legale, inclusiv repararea daunelor morale. ÃŽn schimbul pretenÅ£iilor de reparare a daunelor sau percepere a veniturilor titularii pot pretinde o compensaÅ£ie bănească de până la 500 000 lei.
 • Potrivit art. 185 cod penal, pentru încălcarea drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator, persoanele juridice pot fi sancÅ£ionate cu amendă penală de la 40 000 lei pana la 200 000 lei. Suplimentar se poate aplica pedeapsă complementară în formă privării de dreptul de a exercita o anumită activitate pentru o perioadă de la 1 la 5 ani. Pentru încălcări deosebit de grave, persoana juridică poate di lichidata.

Care sunt cele mai întâlnite forme de piraterie software?

 • Utilizarea unui număr de programe mai mare decât cel permis de licenÅ£a acordată de producătorul-titular de drepturi de autor, cu sau fără consimţământul sau ÅŸtiinÅ£a managementului.
 • Producerea ÅŸi sau comercializarea de discuri optice contrafăcute
 • Comercializarea de PC-uri cu software instalat fără licenţă (hard-disk loading)
 • Pirateria pe Internet

Care sunt consecinţele pirateriei software?

 • Introducerea în reÅ£eaua organizaÅ£iei a unor programe incompetente ÅŸi sau care pot conÅ£ine viruÅŸi
 • Lipsa suportului tehnic
 • Imposibilitatea de a primi versiuni superioare (upgrade)
 • InvestigaÅ£ii juridice care pot duce la condamnare persoanelor fizice la pedepse de până la 5 ani privaÅ£iune de libertate ÅŸi la condamnarea persoanei juridice la amendă penală de până la 200 000 lei cu privarea dreptului de a desfăşura anumite genuri de activitate pentru o perioadă de până la 5 ani sau la lichidarea persoanei juridice
 • Plata unor despăgubiri importante
 • Pierderea prestigiului companiei sau a persoanei implicate

Informaţii practice

 • ImplementaÅ£i un sistem de gestionare a programelor pentru calculator utilizate în cadrul instituÅ£iei dumneavoastră realizaÅ£i periodic un inventar analiză a programelor instalate ÅŸi a licenÅ£elor deÅ£inute
 • Centralizarea procesului de achiziÅ£ie în acest fel primiÅ£i condiÅ£ii mai avantajoase de la producători ÅŸi veÅ£i avea o standardizare a resurselor IT; cumpăraÅ£i software numai de la dealeri cu o reputaÅ£ie bună
 • DesemnaÅ£i o persoană responsabilă pentru achiziÅ£ionarea ÅŸi gestiunea programelor pentru calculator în conformitate cu legea
 • RedactaÅ£i un regulament intern referitor la regimul instalării, descărcării ÅŸi utilizării de software în interiorul instituÅ£iei dumneavoastră
 • ÃŽn cazul descoperirii de programe instalate fără licenţă, procedaÅ£i la ÅŸtergerea imediată a acestora sau la achiziÅ£ionarea licenÅ£elor necesare
 • ÃŽntocmiÅ£i o fiÅŸa a fiecărui calculator, conÅ£inând programele instalate de conducerea instituÅ£iei, semnată atât de angajatul care utilizează calculatorul respectiv, cât ÅŸi de un reprezentant al instituÅ£iei; nu le permiteÅ£i angajaÅ£ilor să încarce programe de pe Internet, fără avizul departamentului IT

Răspunsurile la cele mai frecvente întrebări primite la BSA Hotline ar putea să vă ofere informaţii suplimentare, de care aveţi nevoie

Cum pot sa fac o verificare internă eficientă?

 • VerificaÅ£i periodic toate calculatoarele companiei ÅŸi faceÅ£i o listă a programelor instalate ÅŸi a deÅ£inătorilor de drepturi de autor;
 • Instrumente electronice de verificare a programelor instalate se pot descărca gratuit ÅŸi folosi de la http://www.bsa.org/usa/antipiracy/Free-Software-Audit-Tools.cfm
 • ComparaÅ£i lista programelor instalate cu cea a licenÅ£elor achiziÅ£ionate

Poliţia are dreptul să mă controleze? BSA?

 • Potrivit legislaÅ£iei Republicii Moldova verificarea legalităţii respectării drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator este pusă în sarcina AGEPI ÅŸi a poliÅ£iei. BSA acordă asistenţă de specialitate ÅŸi sprijin acolo unde este cazul ÅŸi i se acordă autorităţile competente

Ce trebuie să arăt în cazul unui control?

 • SituaÅ£iile pot fi diferite de la caz la caz: în principiu dumneavoastră trebuie să puteÅ£i prezenta licenÅ£ele în original ÅŸi copii după facturile de achiziÅ£ie
 • Pentru eventualitatea unui control, păstraÅ£i la fiecare punct de lucru cel puÅ£in copii ale licenÅ£elor programelor pentru calculator utilizate, împreună cu copii ale facturilor sau a altor documente de achiziÅ£ie

Ce este BSA?

 • BSA (Business Software Alliance) este o asociaÅ£ie mondială a producătorilor de software, cu sediul la Washington, care are ca unic obiectiv combaterea pirateriei software. Mai multe informaÅ£ii despre BSA puteÅ£i afla dacă vizitaÅ£i www.bsa.org