Gmail creste la 2GB

Gmail_logoз?n continuarea azboiului dintre furnizorii de servicii webmail, Google a anunе?at azi Ч?? la з?mplinirea unui an de la lansarea serviciului Gmail Beta Ч?? dublarea la 2GB a spaе?iului de stocare oferit gratuit utilizatorilor. Cei 2GB sunt suficienе?i pentru salvarea a 200.000 de mesaje e-mail text.

Mai mult decз?t atз?t, compania a anunе?at cд?#65533; va continua sд?#65533; extindд?#65533; capacitatea de stocare a conturilor Gmail periodic з?n Ч??zilele е?i lunile urmд?#65533;toareЧ??, fд?#65533;rд?#65533; sд?#65533; specifice з?nsд?#65533; cu cз?t е?i cз?t de des.

Ч??Vrem sд?#65533; schimbд?#65533;m acest serviciu din ceva static з?n ceva care creе?te з?n mod naturalЧ??, a declarat Georges Harik, director al Gmail.

Google a lansat serviciul Gmail exact з?n urmд?#65533; cu un an, anunе?з?nd disponibilitatea з?n fazд?#65533; beta a unui serviciu cu un spaе?iu de stocare nemaiauzit la acea vreme, de 1GB. Yahoo е?i Microsoft au reacе?ionat imediat, prin creе?terea capacitд?#65533;е?ii de stocare oferite cu propriile servicii webmail.

Crescз?nd capacitatea de stocare oferitд?#65533; de la 4MB la 1GB з?n decurs de un an, Yahoo е?i-a prezentat joi poziе?ia, conform cд?#65533;reia Ч??mд?#65533;rimea nu mai conteazд?#65533;Ч??.

Ч??Cз?nd vorbim de capacitд?#65533;е?i peste 1GB, sunt doar cifre, care devin irelevante pentru majoritatea utilizatorilor de e-mailЧ??, a declarat purtд?#65533;toarea de cuvз?nt a Yahoo, Karen Mahon. Ч??Creе?terea capacitд?#65533;е?ii peste 1GB este ca е?i cum ai mai adд?#65533;uga o gд?#65533;leatд?#65533; de apд?#65533; з?n oceanЧ??, a mai spus reprezentanta Yahoo.

Deci cine are nevoie de invitatie pentru a crea un cont gmail poate sa scrie aici, am si eu vre-o 130 de invitatii sias vrea sa le dau la oameni sa se bucure si ei…